Kursen behandlar fotografiets utveckling i relation till framväxten av den moderna staden och hur fotografiska tekniker blir en del i skildringen av det moderna livets estetik.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden