Kursen vänder sig till dig som vill undersöka bilder och bildarbete utifrån ett lärandeperspektiv. Genom övning i att se, tolka och gestalta bilder utvecklar du din förmåga att uttrycka dig i bild och din förståelse för bilder i ett kulturellt, samhälleligt och pedagogiskt sammanhang. I kursen reflekterar du över dina egna erfarenheter i kursen och kan integrera dessa i ett didaktiskt förhållningssätt.