I kursen ingår att studenten i skilda ensembleformer studerar in och gestaltar repertoar från olika tidsskeden inom västerländsk konstmusik. Vidare ingår genomgångar av och diskussioner om stilar, uppförandepraxis, notationsfrågor och interpretation från olika tidsskeden och skilda former av ensembler liksom att reflektera över förhållningssätt till musikaliskt samspel, eget spel och utvecklingsmöjligheter. För studier i piano ingår även pianoackompanjemang. Del av repertoar framförs vid intern och extern konsertverksamhet. Kursens undervisningsformer utgörs av grupplektioner och koncentrerat repetitionsarbete under projektveckor.