I kursen ingår att studenten på sitt huvudinstrument studerar in, interpreterar och gestaltar en stilmässigt och historiskt varierad och avancerad repertoar, både inom västerländsk konstmusik och inom musikstilar som spelas i andra konstnärliga sammanhang. Vidare ingår analyser och problematiseringar samt praktiska tillämpningar av repertoar, stil, musikalisk analys och interpretation i relation till olika konventioner om musikaliskt utförande liksom genomgångar och tillämpningar av avancerade tekniska övningar. För studier i piano ingår även pianoackompanjemang. Vidare spelas solistisk och kammarmusikalisk repertoar med gestaltningsmässiga utmaningar och problem som kräver mycket väl utvecklade instrumentala tekniska färdigheter på hög musikalisk nivå samt hög förtrogenhet med stil och uppförandepraxis. Del av repertoar framförs vid intern och extern konsertverksamhet samt vid provspelningsträning. I kursen ingår också att diskutera metodiska utmaningar och problem vid instudering och gestaltning, kritiskt reflektera och problematisera olika förhållningssätt till musikaliskt utövande liksom att samtala om kompetens i relation till yrkeslivets krav på en självständig musiker. Kursens undervisningsformer utgörs av individuella lektioner, seminarier och masterclasses.