Med bioindustriella processer avses i denna kurs hur biomassa kan omvandlas i industriella processer. Kursen innehåller: - Principiella bioindustriella processer nationellt och internationellt. - Historisk utveckling av bioindustriella processer. - Hållbarhetsaspekter på bioindustriella processer. - Utvalda enhetsoperationer inom bioindustriella processer behandlas. Exempel på enhetsoperation som kan behandlas under kursen är: indunstning, torkning och extrudering. - Utvalda enhetsprocesser inom bioindustriella processer behandlas. Exempel på enhetsprocesser som kan behandlas under kursen är: kemisk och mekanisk massaframställning, biogasframställning och förgasning. - En fabriks miljöpåverkan diskuteras. Frågor som besvaras är: Hur fungerar reningsprocessen? Hur har miljökraven påverkat processteknikens utveckling? Hur påverkas energisystem? Hur påverkas arbetsmiljön? - Resurshantering inom bioindustriella processer diskuteras med perspektiv på energi, material, ekonomi, hälsa, miljö och teknik samt cirkulär ekonomi. - Ett område behandlas lite djupare: massa- och pappersbrukets processer. Från uppbyggnaden av ved till färdigt papper. - Bioraffinaderier är ett annat område som behandlas både vad gäller hur det ser ut idag och med ett framtida perspektiv. Under kursen genomförs obligatoriska laborationer samt studiebesök. Kursen innehåller ett projekt som redovisas skriftligt och muntligt, studenten ska också opponera på annan students muntliga och skriftliga redovisning.