Under kursen presenteras framställningsprocesser, förädling, produktegenskaper och tillämpning av produkter inom olika områden. Kursen behandlar följande områden: -Delar i papperstillverkning -Bestrykning och konvertering av papper och kartong -Optiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper hos pappersprodukter -Framställning av och egenskaper hos cellulosabaserade material såsom nanofibrillär cellulosa, mikrokristallin cellulosa, cellulosaderivat och viskos -Produkter från lignin -Biobaserade förpackningsmaterial och förpackningar -Biobaserade plastmaterial -Material och energiåtervinning för biobaserade material kontra icke biobaserade material Undervisningsformer som kan förekomma är föreläsningar, laborationer, studiebesök samt individuella litteraturuppgifter. Laborationer och studiebesök är obligatoriska moment.