Kursens fokus ligger på entreprenörskap och eget företagande. Teoretiska och praktiska moment integreras för att ge studenten möjlighet att förstå entreprenörskap och eget företagande, kunna skriva fram en affärsplan samt kunna kommunicera med olika aktörer inom musikbranschen. I kursen behandlas företagande både inom och utom musikproduktionsbranschen. Undervisningen sker främst genom föreläsningar, seminarier och workshops.