Kursens undervisningsformer består av introducerande föreläsningar och litteraturstudier. Kursen innehåller medicinsk vetenskap 7,5 hp - historik, definition, epidemiologi och klassificering av diabetes - effekter av insulin på den normala ämnesomsättningen, insulinsekretionsmekanism och insulinreceptor - patogenes, symtomatologi samt diagnostik vid diabetes typ 1 och typ 2 - behandling, inklusive egenvård, vid diabetes typ 1 och typ 2 - hypoglykemi och diabetisk ketoacidos - senkomplikationer - metabolt syndrom