Kursen består av två delar: Dansträning 2 - Arbete med jazzdans, nutida dans, balett, street dance, improvisation och alternativ träning med fokus på dynamik, rum och musikalitet - Dansteknikens terminologi och begrepp inom street dance och balett - Övning i självreflektion och självvärdering - Dansträningens olika betydelser i exempelvis studier eller som hobbyverksamhet Undervisning och arbetsformer: Daglig träning, dansgestaltning, loggboksarbete och litteraturstudier Teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans - Bearbetning av begreppen dans, musikalisk gestaltning, konst, kultur och kropp samt arbete med kritiska teorier och sammanlänkandet av teori och praktik - Arbete med dansanalytiska komponenter och deras betydelse för danskonstnärliga verk samt genomförande av kritiska beskrivningar kopplat till dansämnet - Introduktion till vetenskapligt skrivande. Undervisning och arbetsformer: Föreläsningar, seminarier, loggboksarbete och litteraturstudier.