Kursen innehåller följande moment: - Arbete med den traditionella västerländska, konstnärliga dansen med fokus på fördjupade danstekniska färdigheter, dynamik och tid - Självvärdering/självreflektion Genomförande: Daglig träning, loggboksarbete, Litteraturstudier.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden