Vem kan kommunicera vad, på vilka platser? Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser? Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt? Vad får det för sociala konsekvenser att vår mediekonsumtion, och våra livsstilar i stort, blir alltmer rörliga? Hur kan olika medietekniker användas för att kommunicera en plats och dess betydelse, till exempel inom turism och platsmarknadsföring? Hur planeras rum, så som arbetsplatser, hem eller offentliga miljöer, för att forma kommunikationsprocesser och mediebruk? Vilka aktörer har makten över dessa processer? Intensifieringen av olika typer av mobilitet (exempelvis turism, migration och arbetspendling), den kraftiga expansionen av digitala mediesystem (inklusive mobila medier, GPS-system och dataflöden), och utvecklingen av exempelvis ?smarta städer? skapar nya kunskapsbehov. Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill arbeta som, exempelvis, turismkommunikatör, platsmarknadsförare, destinationsutvecklare, samhällsplanerare, digital strateg/analytiker, eller forskare. Fria sökord: Geomediastudier geomedia medier mobilitet rumsplanering turism kommunikation kulturgeografi