Regionernas ansvar ökar, de ska hantera samhälleliga problem och fenomen i en allt mer globaliserad värld. Det ställer krav på att hantera komplexa regionala samhällsbyggen från olika perspektiv. Programmet fokuserar på kunskaper om olika regioners livsmiljöer, organisering och utveckling samt deras relationer till olika samhälleliga nivåer. Fria sökord: region utveckling globalisering makt styrformer hållbar-samhällsplanering välfärd kultur europeisering identiteter