Kan du tänka dig ett samhälle utan arbete? Det är svårt eftersom arbete utgör en central del av samhället och har stor betydelse för ditt och andra människors liv. Därför är det viktigt med personer som kan identifiera och analysera frågor och problemkomplex som rör arbetslivet och dess sätt att fungera. Om du tycker detta är ett intressant område, ger programmet personal och arbetsliv dig en bred kunskapsbas med grund i samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Fria sökord: