Turism är idag en av de snabbast växande näringarna i Sverige och i övriga världen. Världsturismorganisationen (World Tourism Organisation) beräknar att antalet internationella resor kommer att omfatta 1.8 miljarder år 2030. Det ökade resandet gör att turismnäringen står inför stora framtida utmaningar och möjligheter. Turismen har en stor miljö- och klimatpåverkan, både vad gäller transporter och användningen av natur- och kulturresurser. Samtidigt förändras vårt sätt att uppleva och kommunicera vårt resande genom sociala medier, appar och mobila tekniklösningar. Därför krävs högutbildad kompetens som kan utveckla framtidens turismnäring. Turismprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har en tydlig inriktning mot samhällsplanering och kommunikation. Utbildningen fokuserar på viktiga frågor som: Hur kan vi planera och kommunicera hållbara resmål och företag? Hur kan vi utveckla och anpassa turismen och samtidigt ta hänsyn till miljö, besökare och de människor som bor på platsen? Hur kan resmål marknadsföras och kommuniceras genom nya medier och med ny teknik? Turismprogrammet ger dig förutsättningar för en karriär inom turism bland annat genom kurser i samhällsplanering, kommunikation och nya medier, marknadsföring och projektledning. En viktig del av vår utbildning är samverkan med turismnäringen. Vi samverkar bland annat genom att bjuda in till gästföreläsningar, karriärdagar, studiebesök och genom att jobba med case-uppgifter i kurserna. Genom Handelshögskolan kommer du även i kontakt med potentiella arbetsgivare genom Handelsfrukostar och andra arrangemang. Turismprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet präglas av internationella kontakter. Vi genomför internationella studieresor och erbjuder dig också möjlighet att studera eller praktisera utomlands under en fri termin. Vissa av kurserna på programmet ges även på engelska och samläses med utbytesstudenter från andra länder inom Europa eller andra delar av världen. Fria sökord: Turismplanering, turismutveckling, marknadsföring, digitalisering, hållbarhet