Innovations- och designingenjörsutbildningen kännetecknas av helhetsperspektiv på produktframtagningsprocessen. Helhetsperspektivet utgår från industridesignerns sätt att lösa problem med hjälp av designmetodik, kreativitet och nyfikenhet. Till detta knyts maskiningenjörens tekniska kompetens. Som innovations- och designingenjör kommer du att arbeta med hela produktframtagningsprocessen från behovsidentifiering, idéer, skisser och modeller till prototyp och färdig produkt. Har du en idé till en produkt och drömmer om att utveckla den, kanske till och med om att starta ett eget företag? Innovation och design handlar om framtiden - en designer betraktar världen med kritiska ögon och vill ständigt förbättra det som fungerar dåligt eller hitta behov som kräver en innovation. Design brukar ibland översättas med produktbestämning, vilket antyder att design och produktframtagning är en fråga om att fatta en mängd beslut som leder fram till en bra produkt eller tjänst eller en kombination. I utbildningen lägger vi stor vikt vid studenternas förmåga att kommunicera i tal, skrift och visuellt. Fria sökord: högskoleingenjör designingenjör tekniskdesign ingenjör teknisk design produktutvecklare industridesign design innovationsteknik produktutveckling innovation