Du kombinerar ditt huvudämne Bild med ämnet Design. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen. Förutom ämnesstudier läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK, 60 hp) vid Konstfack samt gör din praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 30 hp), ute på skolor som Konstfack samarbetar med. Du som läser till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan kommer även att få undervisa bild i hela grundskolan.