Som arbetsterapeut stödjer du personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter främjas personens olika förmågor. Du arbetar med att förändra aktiviteter eller skapa nya strategier i den miljö personen ska fungera i. Därtill kommer du till stor del att fokusera på vardagshjälpmedel och tekniska anpassningar samt att lära ut stöd och strategier i hälsofrämjande syfte. Som arbetsterapeut kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter, för att förebygga, kompensera för eller behandla ohälsa av olika slag.