Kunskaper om vad människor behöver göra för att må bättre eller uppnå sina mål gör ingen nytta om man inte också kan förmedla dem och hjälpa individer att förändra sina beteenden. Kursen tar upp grundläggande kunskap och tillämpningar inom ämnet psykologi som är relevanta och användbara för dig som i ditt yrke på olika sätt arbetar med att hjälpa människor att genomföra någon form av beteendeförändring. Fokus ligger på förståelse för mänskligt fungerande och beteende och du får under kursens gång även arbeta med ett eget förändringsarbete för att tillämpa de färdigheter som lärs ut. Även färdigheter i samtalsmetod och bemötande ingår. Kursen vänder sig främst till dig som på olika sätt arbetar med att hjälpa andra att förändra beteenden. Det kan exempelvis vara psykologer, terapeuter, pedagoger, läkare, fysioterapeuter, dietister, socionomer, idrottsledare/tränare, arbetsledare inom olika organisationer med flera.