Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Andra arbetsuppgifter kan vara rådgivning och förebyggande hälsoarbete. 

Psykologprogrammet leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i psykologins olika huvudområden, kopplade till biologi och neurovetenskap.
 
Du kommer senare att få besöka olika verksamheter och möta psykologer främst inom hälso- och sjukvård. En längre valbar period ger goda möjligheter att läsa fördjupande kurser eller göra utbytesstudier. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus på kliniska tillämpningar. Här ingår en längre praktikperiod och utbildning i psykologiskt behandling/psykoterapi där du under handledning behandlar patienter. Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring (PTP) kan du ansöka om att bli legitimerad psykolog.