Kursen handlar om utvecklingen och styrningen av företag inom bioteknologibranschen med fokus på kommersialiseringen av upptäckter och idéer. Kursen består av seminarier och föreläsningar baserade på praktiska och teoretiska aspekter av olika steg inom affärsutveckling, samt ett projektarbete. Under seminarierna och föreläsningarna möter studenterna nationella och internationella gästföreläsare från industrin och akademin med teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta och driva kunskapsintensiva företag. De kan ha erfarenheter från det finansiella, juridiska, politiska eller företagande området och tillhandahåller en bredare bas med akademiska upptäckter, nyföretagande, riskkapital och företagsutveckling.