Hantering och tolkning av språkliga data (t.ex. ljudinspelningar eller transkriptioner) är centralt inom logopedisk verksamhet, men även för andra med särskilt intresse för tal, röst och språk. Möjligheterna att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen av sådana data ökar i och med utveckling och ökad tillgänglighet av verktyg för att assistera detta arbete. Kursen omfattar teoretisk bakgrund till och praktiskt arbete med olika datorbaserade verktyg för dokumentation (video-/ljudinspelning och annotering), bearbetning (sortering och filtrering) och analys (t.ex. grafisk representation) av språkliga data.Kursen inleds med en veckas föreläsningar och övningar, samt instruktioner för eget arbete. Kursdeltagarna genomför ett eget arbete (företrädelsevis baserat på egenhändigt insamlad data) med veckovisa tillfällen till handledning i grupp med övriga kursdeltagare. Arbetet examineras genom en skriftlig rapport, vilken också presenteras muntligt för resten av kursdeltagarna.