Kursen vänder sig till dig som är barnmorska eller läkare och som arbetar med förlossningsvård. Den ger dig fördjupade kunskaper om evidens, teorier, modeller och strategier för stöd i samband med barnafödande samt stödets olika dimensioner. Den ger dig även praktisk träning och möjlighet till reflektion för att utveckla din egen förmåga att möta den födandes och dennes partners behov av stöd samt att handleda studenter i att ge stöd. Genom kursen får du fördjupade kunskaper om och en ökad förmåga att analysera och reflektera över stöd i samband med barnafödande utifrån kulturella, socioekonomiska, psykosociala och etiska perspektiv. I kursen analyseras det förlossningsspecifika stödets samt rädslans, stressens och trygghetens betydelse i förhållande till förlossningens fysiologi och utfall, samt förlossningsupplevelse.