Som tandläkare arbetar du med att upptäcka, diagnostisera och behandla mun- och tandsjukdomar. Du åtgärdar även vissa skador som orsakats i mun och tänder av exempelvis sjukdomar eller olyckor. Inom tandläkaryrket kombineras avancerad teoretisk kunskap inom såväl basvetenskap och medicinska ämnen som odontologi med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik. Att arbeta som tandläkare är inspirerande och innebär daglig kontakt med patienter på klinik och kollegor i tandvårdsteamet. Som tandläkarstudent får du tidigt i utbildningen en tydlig inblick i yrket och har dina egna patienter från andra året. Den kliniska färdighetsträningen sker främst på skolans egen klinik. Den teoretiska grunden omfattar, förutom basvetenskapliga och medicinska ämnen, utbildning i etik, kommunikation och lagarbete. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete i ett odontologiskt ämne.