Utbildningen riktar sig till dig som har en barnmorskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för att kunna arbeta som barnmorska i Sverige. Efter slutförd utbildning ska du visa de kompetenser som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och därefter kan du söka arbete som barnmorska i Sverige. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng.