Denna kurs syftar till att ge en allm?n orientering och kunskap i tidsplanering (4D) och kalkyl (5D) samt kopplingen till BIM - byggnadsinformationsmodellering. Kursen belyser vilka kunskaper som kr?vs inom projekteringen f?r att kunna utf?ra 4D och 5D i olika dataprogram.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna st?lla krav eller bem?ta fr?gor objektivt och neutralt inom ?mnet projektering, kalkyl och tidsplanering.