Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik är en bred utbildning som kommer att ge dig en god grund för din framtida yrkesverksamhet. Vårt mål med utbildningen är att du skall få del av den nya kunskapen så att du aktivt kan ta del i den snabba utveckling som sker inom detta område.