Datateknikprogrammet på KTH är en av Skandinaviens mest välrenommerade tekniska utbildningar och bland de främsta datateknikutbildningarna i världen. Efter examen har du breda karriärmöjligheter inom alla de branscher där datasystem är viktiga för verksamheten. Det kan alltså handla om allt från kultur, finans, handel eller vård till mer traditionella tekniska områden inom industrin. Arbetet handlar ofta om design och utveckling av produkter, men det är också möjligt att ägna sig åt undervisning eller konsultverksamhet. JOBBET OCH FRAMTIDEN Du som siktar på att bli civilingenjör i datateknik har spännande karriärmöjligheter inom de flesta branscher eftersom alla funktioner i samhället är beroende av datorer och datasystem. Du kan exempelvis jobba internationellt, i en ledande ställning med produktutveckling eller som IT-ansvarig på ett företag eller en myndighet. Du kan även bli teknisk konsult på ett företag som hjälper andra organisationer att utveckla datasystem, jobba med undervisning och forskning. UTBILDNINGEN KTH bedriver världsledande forskning inom datateknik, och som student får du tidigt ta del av den forskningen. Under det första året studerar du grundläggande matematik och datalogi samt hållbar utveckling och kommunikation. Andra året fördjupas dina studier i datalogi och matematik och kompletteras med datorteknik och organisationsvetenskap. Det tredje året läser du kurser i bland annat hållbar utveckling, en avancerad kurs i algoritmer och datastrukturer och en kurs i operativsystem. Du gör även ett kandidatexamensarbete. Fjärde och femte åren följer du det masterprogram du valt. Träningen i systematisk problemlösning blir alltmer avancerad för varje årskurs och lärandet knyts ihop av en programsammanfattande kurs som löper genom de tre första åren. Under det första läsåret kan du välja en internationell profil som innebär att du börjar läsa språk (japanska, kinesiska, tyska, franska eller spanska) i årskurs 2 och sedan får möjlighet till en längre vistelse vid ett partneruniversitet i det aktuella språkområdet. Även studenter som inte följer den internationella inriktningen har goda möjligheter till studier vid ett partneruniversitet utomlands.