JOBBET OCH FRAMTIDEN Som civilingenjör i Design och produktframtagning kommer du att arbeta med att ta fram nya produkter som är anpassade till både teknik, människa och marknad. Din uppgift är att se produkten som en helhet alltifrån hantering och miljöaspekter till produktion och service. Arbetsuppgifterna har stora kreativa inslag och kräver förmåga att tänka i annorlunda banor för att se nya möjligheter. De breda teknik- och designkunskaperna ger dig förutsättningar att arbeta i hela produktframtagningsprocessen. Arbetsområden inom denna process kan t.ex. vara design, konceptutveckling, konstruktion, miljöaspekter, tekniska beräkningar, projektledning, produktion och tillverkning. Du kan välja att arbeta som forskare inom området, anställd i ett stort eller litet företag, konsult eller att förverkliga dina idéer i ett eget företag. UTBILDNINGEN Utbildningen ger dig kunskap om hela produktframtagningsprocessen, från idé till färdig produkt. Studierna på programmet innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Under de första tre åren läser du ett flertal kurser i design och produktframtagning, en kurs varje termin. Här lär du dig hur en designprocess fungerar, att arbeta användarcentrerat, att kommunicera och visualisera idéer samt tillämpa kunskaperna från övriga teoretiska kurser i ett produktutvecklingsperspektiv. Dessa kurser är oftast projektbaserade där formgivning, konstruktion och produktion integreras. Det 5-åriga civilingenjörsprogrammet består av ett 3-årigt grundutbildningsblock samt ett 2-årigt master- program.