JOBBET OCH FRAMTIDEN Det finns ingen typisk arbetsplats för en maskiningenjör, det är mycket upp till dig och vad du har för intressen. Med en bred bas ges du stora möjligheter att utvecklas inom många olika ämnesområden, t.ex. konstruktion, produktion, energi och miljö, samt management. Du kan arbeta i stora eller små företag och organisationer där vanliga karriärvägar är teknisk expert, produktutvecklare, konstruktör, projektledare, marknadsförare, utbildare, forskare och teknisk konsult. Gemensamt för alla Maskiningenjörer är att de utvecklar och bygger framtidens hållbara samhälle. UTBILDNINGEN Programmet är en av de bredare tekniska utbildningarna på KTH. I årskurs 1 och 2 läser du grundläggande kurser inom matematik och naturvetenskap. På våren i årskurs 3 väljer du en master som intresserar dig. Maskinteknik erbjuder ett stort antal master, inom dessa kommer du att möta olika forskargrupper på KTH som arbetar med den allra senaste tekniken. Dessa grupper kommer att fungera som lärare och handledare för dig under dina sista år här på KTH.