Medieteknikprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning där du får kunskaper inom den senaste tekniken, men även inom mediedesign. Efter examen har du många spännande karriärmöjligheter och kan exempelvis jobba inom tidnings- och förlagsbranschen, på filmproduktionsbolag, TV- och radioföretag, inom spel- och underhållningsbranschen eller med sociala medier. JOBBET OCH FRAMTIDEN Som civilingenjör i medieteknik har du breda karriärmöjligheter. Du är attraktiv både för den traditionella och den nya medieindustrin, men också för alla företag och organisationer som jobbar med information och kommunikation. Du kan exempelvis jobba inom tidnings- och förlagsbranschen, på filmproduktionsbolag, grafisk industri, TV- och radioföretag, inom spel- och underhållningsbranschen eller med sociala medier. Du kan även jobba med inköp, utveckling eller driftsättning av tekniska lösningar, produktionssystem eller informationshanteringssystem för musik, film, audio och video. Många medieteknikingenjörer är konsulter eller egna företagare och det finns även ett stort behov av medieteknikingenjörer som undervisar och forskar. UTBILDNINGEN Utbildningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på hur mänsklig kommunikation stöds av teknik. Förutom matematik och fysik läser du kurser om den teknik som används för att producera och konsumera olika typer av media och medieinnehåll, från video och ljud till tryck och mobila medier. Du läser även om spel, visualisering, interaktion och sociala medier. I årskurs tre väljer du en av inriktningarna: Bild- och videoteknik, Interaktiv medieteknik, Ljud eller Datalogi. Det innebär att du har specialiserat dig även om du väljer att avsluta dina studier efter kandidatexamen. Under det fjärde och femte året har du möjlighet att läsa vidare på ett masterprogram.