Med en examen i Teknisk fysik ?r du v?l f?rberedd f?r avancerat utvecklingsarbete i internationella sammanhang. Du blir en teknisk probleml?sare vars kompetens ligger i f?rm?gan att snabbt ?verblicka ett st?rre problemkomplex och ta fram metoder som kan anv?ndas f?r att fatta beslut. Du kan d?rf?r driva p? utvecklingen i b?de etablerade och nya branscher.

JOBBET OCH FRAMTIDEN
Tekniska fysiker kan till exempel arbeta som utvecklare och forskningsledare inom m?nga olika omr?den som har teknisk och vetenskaplig anknytning. Ett vanligt f?rsta arbete f?r tekniska fysiker ?r olika former av matematiskt baserade ber?kningar. Exempel p? arbetsplatser ?r sm? forskningsintensiva spjutspetsf?retag, h?gteknologiska industrif?retag samt h?gskolor och forskningslaboratorier. Tekniska fysiker ?r efterfr?gade inom m?nga omr?den tack vare sin breda kompetens som tekniska probleml?sare. M?nga v?xlar under livet mellan helt skilda yrkesroller och verksamhetsomr?den, och ?ven mellan olika l?nder.

UTBILDNINGEN
Teknisk fysik ?r en utbildning med b?de bredd och djup som ger dig gedigna kunskaper i matematik och fysik. Under de f?rsta terminerna ?r studierna ganska styrda och de flesta momenten ?r obligatoriska. I de senare ?rskurserna kan du i stor utstr?ckning v?lja ?mnen efter ?nskem?l. Inriktningarna har anknytning till i stort sett alla teknikens och naturvetenskapens omr?den, men med betoning p? matematik och fysik och deras till?mpningar.

MATEMATIK- OCH FYSIKPROVET
Matematik- och fysikprovet ?r ett antagningsprov till utbildningarna Simuleringsteknik och virtuell design, Teknisk fysik och Farkostteknik vid KTH. Det ?r ytterligare ett s?tt, f?rutom betyg och h?gskoleprov, att konkurrera om en plats p? utbildningarna. En del av platserna p? programmen tills?tts utifr?n resultat p? provet. Alla som s?ker till ett av programmen f?r g?ra provet. Ett d?ligt resultat p? provet f?rs?mrar inte dina chanser att bli antagen via andra meriter (betyg eller h?gskoleprov). Resultatet p? provet ?r giltigt endast f?r antagningen samma ?r. Mer information f?r du p?www.matematik-och-fysikprovet.se