JOBBET OCH FRAMTIDEN
Civilingenj?rer inom?teknisk kemi?arbetar ofta med morgondagens produkter och processer, till exempel utveckling av nya milj?v?nliga och h?llbara processer, framst?llning av nya l?kemedel eller material till n?sta generations mobiltelefoner. Utbildningen ?r riktad mot en bred arbetsmarknad och ditt jobb kan vara allt fr?n design av molekyler f?r att f? fram en aktiv substans som ?botar? utan biverkningar, till produk tion och f?rs?ljning av den f?rdiga produkten. Med en djup kunskap i kemi kan du v?lja bland m?nga branscher, du l?r exempelvis vara en eftertraktad konsult inom h?llbar utveckling och stora kl?df?retag eller IT-f?retag kommer att efterfr?ga din kompetens. I din yrkesroll kommer du att samarbeta med m?nniskor fr?n olika teknikomr?den, men ocks? andra yrkesgrupper som ekonomer och marknadsf?rare. Efter n?gra ?rs arbete ?r utvecklingschef, produktionsansvarig, projektledare, kvalitets- chef eller produktspecialist n?gra t?nkbara arbeten f?r dig.

UTBILDNINGEN
I kurserna under utbildningen integreras och diskuteras ofta aktuella samh?llsfr?gor och du f?r insikt i att de kunskaper du f?r ?kar m?jligheterna att hitta l?sningar till dagens och morgondagens problem. Du kommer i kontakt med n?ringslivet och f?r l?sa problem som baseras p? verkliga uppgifter. Undervisningen kommer ocks? ge dig m?jlighet att vara delaktig i KTH:s forskning p? olika s?tt. Du f?r till exempel tillf?lle att arbeta och m?ta entrepren?rer i Green House Labs, d?r id?er kommersialiseras och du f?r anv?nda dina kemikunskaper till att generera innovationer. Laborationer och projektuppgifter kan vara delar i dessa forskningsprojekt d?r du f?r m?jlighet att, i samarbete med andra, utveckla anv?ndbara l?sningar. Civilingenj?rer beh?ver kunskaper ut?ver teknik och du kan v?lja att l?sa valfria kurser i till exempel spr?k, ekonomi, filosofi, h?llbar utveckling eller internationella f?rh?llanden. De tv? sista ?ren f?rdjupar du dig inom ett av programmets masterutbildningar.