Civilingenjörsutbildningen i Teknisk kemi på KTH ger dig expertkunskaper som du kan använda för att lösa utmaningar inom exempelvis miljö, energi, material och läkemedel. Utbildningen är utvecklad tillsammans med industrin för att du ska få arbeta med aktuella samhällsfrågor. Du får möjlighet att vara delaktig i världsledande forskning och möta entreprenörer från KTH:s Greenhouse Labs där unga nystartade kemiföretag samlas. Teknisk kemi är en kombination av kemi och teknik och ligger till grund för förståelse av kemiska processer i allt från människokroppen till atmosfären. Under utbildningen får du till exempel lära dig om hur du utvecklar framtidens hållbara lösningar för miljövänlig industri, framtidens energilagring, avancerade material och kosmetika. Under år fyra och fem får du en spetskompetens inom vald masterutbildning och det finns stora möjligheter till utlandsstudier. Studierna förbereder dig för en framtid med många spännande karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta i företag och organisationer som projektledare, teknisk expert, kvalitetschef, forskare, produktutvecklare eller doktorand. Oavsett om du vill jobba som specialist eller starta eget företag har du en viktig roll i att utveckla de flesta branscher i en mer hållbar riktning.