Kursen behandlar fysik och teknologi f?r mikroskopiska avbildningsmetoder, s?rskilt med inriktning mot biomedicinska till?mpningar.