Civilingenjören i design och produktutveckling från Linköping är en del formgivare, en del problemlösare, en del produktutvecklare, en del projektledare och allt igenom civilingenjör. Kurserna under utbildningen är en blandning av klassiska civilingenjörsämnen som matematik, teknik och mekanik och designorienterade ämnen som produktutveckling, visualisering, formgivning och CAD. Matematiken ger dig en god bas att stå på när du ska förstå och utveckla produktionens alla delar. Kurserna i hållfasthetslära, mekanik och elektronik ger dig förståelsen för hur produkter är uppbyggda och lägger grunden för att optimera produkterna och produktionen. Tillsammans med de designrelaterade kurserna gör det dig till en kreativ civilingenjör med förmågan att hålla både slutanvändare, miljöperspektiv och produktion i tankarna.