På Teknisk fysik och elektroteknik skaffar du dig en teoretisk grund de första tre åren. De kunskaperna ger sedan en god grund för att fortsätta på något av de elva masterprofilerna som finns att välja mellan de två sista åren. Matematiken är krävande och förbereder dig för avancerad ingenjörskonst. Samtidigt får du en djup förståelse för ämnet och hur du kan använda det i olika sammanhang. Matematiken kombineras med en ämnesmässig grund i både teknisk fysik och elektroteknik samt med projekt och laborationer där du tränas i att arbeta i team och att omsätta teorin i praktiskt ingenjörsarbete. Du får perspektiv på teknikens roll i samhället, och via kurser i industriell ekonomi och entreprenörskap får du insikter i hur den kan realiseras och användas i nya företag. Det finns även möjlighet att göra ett utlandsår på vid ex Stanford.