Kursen handlar om sammanflätningen av politiska och ekonomiska processer i Europa. Centrala teman är regleringen av ekonomierna i Europas länder och hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen.  Fokus ligger på politikområden som har betydelse för näringslivets utveckling, som handelspolitik, innovationspolitik och miljöpolitik.