Kursen behandlar socialantropologiska perspektiv på människors sociala och politiska organisation, inklusive betydelsen av familj, släkt och samhälle för människor i olika delar av världen. Stor vikt läggs vid att lära sig använda ett kritiskt socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.