Kursen fokuserar på socialantropologiska perspektiv på människan som ekonomisk aktör, och på den ömsesidiga påverkan mellan ekonomiska system och uppfattningar om individualitet och status i olika samhällen på jorden. Stor vikt läggs vid att lära sig använda ett kritiskt socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.