Kursen utgör en fristående litteraturfördjupning och vänder sig till studenter som under handledning och i kontakt med andra studenter vill fördjupa sig i något logopediskt ämne. Undervisningsformerna består av enskilda studier, handledning, seminarier och skriftlig dokumentation.