Talet är en viktig del av vår personlighet. När människor har svårt att kommunicera på grund av störningar i röst, tal eller språkförmåga är det logopedens uppgift att undersöka och behandla problemen. Som logoped bedömer du när röst, tal eller språk sviktar. Du vet vilka konsekvenser sådana problem får för människans personlighet, hälsa och livskvalitet och hur de utreds och behandlas. Tillsammans med dina patienter genomför du behandlingar som ska underlätta för dem hemma, i arbetet och på fritiden. Målet är att de ska få en så bra förmåga att kommunicera som möjligt.