Denna kurs vänder sig till studenter i arkeologi och historia som vill lära sig mer om att skriva populärvetenskapligt. Förutom en historisk och teoretisk bakgrund får studenten ta del av handfasta råd från några av Sveriges mest kända författare inom det populärvetenskapliga fältet. Kursen examineras genom ett eget försök i genren.