Bostadens inre och yttre miljö skapas i grunden utifrån funktionalitet. Kursen ger en inblick i de ofta svårmätbara kvaliteter som påverkar utfomningen av en god bostad. Du får lära dig analysera planlösningar, ljus material och möblerbarhet mm samt göra ett antal praktiska övningar. Vidare görs en utblick på sådant som medverkat till att skapa vår syn på bostaden idag. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och studiebesök, kursen avslutas med en tentamen.