Kursen behandlar följande moment: grundläggande elkretsteori el i hemmet och elsäkerhet datorns olika beståndsdelar datakommunikation enchipsdatorns funktion Arduino plattformen programmering av Arduino hur Arduino och likande enchipsdatorer kan användas i större system olika minnesteknologier i enchips- och enkortsdatorer analog/digital-omvandling och digital/analog-omvandling enchipsdatorns in- och utenheter pulsbreddsmodulering, PWM seriell datakommunikation, RS232 projektarbete