Syftet med kursen är att ge kunskap om hur man skapar och använder datastrukturer och algoritmer och hur deras motsvarande tid komplexitet kommer att påverka användningen.