Dans, musik och rörelse inbjuder till såväl upplevelser och aktivt lärande som kreativt skapande och är arbetsformer som stärks alltmer i skolan. Områdena spelar en roll ur flera olika synvinklar ? utöver de fysiska och motoriska finns kulturella, sociala, emotionella och estetiska aspekter. Kursen riktar sig därför till dig som vill utveckla dans, musik och rörelse i skolan med särskilt fokus på åldrarna 6-13 år. Syftet är att ge förutsättningar för att införskaffa gedigna kunskaper och färdigheter i och om undervisning inom dessa områden. Ur innehållet: dans- och rörelselekar kulturell och social dans konstnärlig och skapande dans träningsformer relaterade till musik projekt och utvecklingssatsningar kring dans i skolan

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden