Kursen vänder sig till verksamma pedagoger och lärarstudenter som vill öka sina kunskaper om hur man kan använda digital teknik i sin roll som lärare eller IKT-pedagog. Kursen tar utgångspunkt i den naturliga roll som modern teknik redan har i samhället, med fokus på vardagens digitala teknik och nätbaserade tjänster. Under kursen utforskar vi hur elevernas inre motivation för lärande kan förstärkas samt hur elevens förståelse kan ökas med hjälp av digitala verktyg, sociala medier, bild, ljud, film och med hjälp av metoder för kollaboration, mobilt lärande, visualisering, digitalt berättande och spelbaserat lärande. IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg 7.5 hp avser att bygga upp teoretiska kunskaper, men framför allt till att handleda deltagarna under en faktisk implementering av metoder och digitala pedagogiska verktyg i den dagliga verksamheten. Ytterligare ett mål är att kursdeltagarna blir en del av det utökade kollegiet för att tillsammans fortsätta använda och utveckla nya metoder och digitala verktyg även efter kursens slut. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att deltagarna har möjlighet till arbete i elev­ eller studiegrupp. Grundläggande datorvana (PIM eller motsvarande) rekommenderas. Sammankomster: Två obligatoriska tvådagars sammankomster i Växjö - en i anslutning till kursstart och en senare under terminen. Teknikinformation: Förutsätter tillgång till dator och Internet. Behöver kunna installera program på datorn. Grundläggande datorvana rekommenderas. Övrigt: Förutom vid sammankomsterna, sker undervisning och kommunikationen via Internet.