Kursen ger grundläggande kunskaper i skogliga certifieringsprinciper och kriterier, främst kring certifieringssystemen FSC och PEFC. Kursen tar också upp skogshistoria ur ett klimatperspektiv och brandens betydelse i skogen. Artdiversitet, nyckelbiotoper och olika skyddsformer för skog diskuteras med utgångspunkt i såväl produktion som miljö, där även metoder för naturvärdesbedömning ingår. Kursen genomförs via lärplattform och två stycken tvådagars-träffar ingår, varav en är obligatorisk. Tidpunkt meddelas vid kursstart. Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk.