Vilka regler och lagar omgärdar skogsägaren? Vilka skyldigheter och rättigheter har skogsägaren? Vad ingår i ägande- och nyttjande av skog? Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk. En 1-dagars träff och en 2-dagars träff.