Kursen behandlar djurhållningsformer enligt gällande lagstiftning för vanliga och mer ovanliga produktionsdjur, samt grunder i skötsel och inhysningsmiljö. Därutöver behandlas produktionsmiljöers påverkan på djurens produktion, hälsa och välfärd.